Klikom na donji gumb "Potvrđujem", potvrđujete da ste navršili 18 godina, odnosno zakonom propisanu starosnu dob potrebnu za konzumiranje alkoholnih pića.

Također pristajete da se sadržaj ovih stranica ne smije dijeliti s maloljetnim osobama.

Potvrđujem

Web dučan - Domača pivovara

Dobre došli v web dučan od Domače pivovare. Tu morete naručiti proizvoda teroga si želite.

Poklon paketi feJst domača

Poklon paketi

Razveselite sebe, prijatelje, punicu, svekra. Če tražite idealnoga poklona za krstitke, rođendane, ženidbu - boljše nete našli!

V paketu:

Čaša, majica, piva v škatuli i mašlinek. Zberite si po veličini teroga hočete i prišparajte na cieni.

Poklon paket 6

 • Pakiranje: 6 piv
 • Originalna kartonska škatula
 • vol. e 0,5 l
 • Jena kupica za pivu
 • Jena maica
 • Liepi mašlinek

Na strani za naplatu morete pod "napomena" napisati teru veličinu maice hočete zeti.

Poklon paket 10

 • Pakiranje: 10 piv
 • Originalna kartonska škatula
 • vol. e 0,5 l
 • Jena kupica za pivu
 • Jena maica
 • Liepi mašlinek

Na strani za naplatu morete pod "napomena" napisati teru veličinu maice hočete zeti.

Poklon paket 20

 • Pakiranje: 20 piv
 • Originalna kartonska škatula
 • vol. e 0,5 l
 • Dve kupica za pivu
 • Dve maice
 • Liepi mašlinek

Na strani za naplatu morete pod "napomena" napisati teru veličinu maice hočete zeti.

Se ciene v online dučanu Domače pivovare napisane su v evrima (€). Ciene imaju v sebi porez na dodanu vriednost (PDV), kak i povratnu naknadu (0,07 €). Dostava nije zračunata v cieni, a bu se da napišete adresu kam dostaviti.

Javite se

Imate koj za pitati? Želj? Čestitki ili narudžbi? Kričite, tu sme za vas!

++385 (0)98/754 186

Riječka 4 (proizvodni pogon)
49250 Zlatar, Hrvatska